Wenzel BRT s.r.o.                                                     autorizovaný obchodní zástupce

Oznámení o změně názvu společnosti na Wenzel BRT s.r.o.

V Praze, 01.07.2022 Oznámení o změně názvu společnosti z BRT servis s.r.o. na Wenzel BRT s.r.o. Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně názvu naší společnosti. Jméno naší společnosti BRT servis s.r.o. bylo změněno od 1.7.2022...