Wenzel BRT s.r.o.                                                     autorizovaný obchodní zástupce

V Praze, 01.07.2022

Oznámení o změně názvu společnosti z BRT servis s.r.o. na Wenzel BRT s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně názvu naší společnosti. Jméno naší společnosti BRT servis s.r.o. bylo změněno od 1.7.2022 na Wenzel BRT s.r.o. Tato změna již nabyla platnosti a všechny dokumenty z naší strany Vám budou zasílány již s novým názvem společnosti. Všechny ostatní údaje společnosti zůstávají beze změny. Identifikační údaje naší společnosti si můžete ověřit v aktualizovaném výpisu z Obchodního rejstříku. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a o uvádění nového jména na veškerých dokumentech, týkajících se naší společnosti.

Firma Wenzel BRT s.r.o. má za-registrovány 2 pobočky na území Hl. Města Prahy a to:

Wenzel BRT s.r.o., Malá Houdova 880/1, CZ-158 00 Praha 5

a

Wenzel BRT s.r.o., Záběhlická 1749/39, CZ-106 00 Praha 10.

Obě adresy lze použít jako fakturační, jako korespondenční adresu preferujeme adresu na Prahu 10. Děkujeme Vám za pochopení a respektování výše uvedené změny.