Wenzel BRT s.r.o.                                                     autorizovaný obchodní zástupce

Portálové měřicí stroje:

LH 65, 87, 108 jsou přesné, dynamické a spolehlivé souřadnicové stroje. LH je universální a pružný stroj pro různé aplikace s revolučním designem. Nabízí vysokou mechanickou přesnost, perfektní ergonomii a dynamiku. Tato nová generace strojů je vybavena novým inkrementálním odměřováním extrémě oddolným proti nečistotám. Tím je docíleno přesného vyhodnocení polohy a stability při zachování vysoké rychlosti ve všech třech osách.

Výše zmíněné vlastnosti, inteligentní software, příslušenství a kompletní balíček služeb řadí tyto stroje do TOP pozice.

Vlastnosti a výhody:

 • shodný materiál ve všech třech osách při tepelném zatížení zajišťuje vnitřní přesnost nové generace LH
 • vysoké rozlišení pravítek zajišťuje precizní výsledky
 • přesný dotyk na volných tvarech a geometrických prvcích s inovativní technologií senzorů
 • inteligentní algoritmy a síťová technologie zajišťují velmi rychlý přenos objemných dat
 • vodicí dráhy osy X a Y jsou precizně chráněny před poškozením a znečištěním
 • inovativní pohonný systém  a uložení všech os zajišťuje nízké opotřebení základního materiálu

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
650 750 | 1200 500
800 1000 | 1500 | 2000 700
1000 1200 | 1600 | 2000| 3000 800
LH 1210 je mostový typ stroje s velikým měřicím rozsahem a výbornou přístupností. LH je universální a pružný stroj pro různé aplikace s revolučním designem. Nabízí vysokou mechanickou přesnost, spolehlivost, perfektní ergonomii a dynamiku.

Tato nová generace strojů je vybavena novým inkrementálním odměřováním extrémě oddolným proti nečistotám. Tím je docíleno přesného vyhodnocení polohy a stability při zachování vysoké rychlosti ve všech třech osách.

Modulární konstrukce SMS zajišťuje možnost následného dozbrojení, a tím se stává tato investice s pohledem do budoucnosti bezpečnou.

Výše zmíněné vlastnosti, inteligentní software, příslušenství a kompletní balíček služeb řadí tyto stroje do TOP pozice.

Vlastnosti a výhody:

 • shodný materiál ve všech třech osách při tepelném zatížení zajišťuje vnitřní přesnost nové generace LH
 • vysoké rozlišení pravítek zajišťuje precizní výsledky
 • přesný dotyk na volných tvarech a geometrických prvcích s inovativní technologií senzorů
 • inteligentní algoritmy a síťová technologie zajišťují velmi rychlý přenos objemných dat
 • vodicí dráhy osy X a Y jsou precizně chráněny před poškozením a znečištěním
 • inovativní pohonný systém  a uložení všech os zajišťuje nízké opotřebení základního materiálu
 • vysoká spolehlivost je zaručena použitím vysoce kvalitních komponentů
 • modulární konstrukce SMS – bezpečná investice do budoucna

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
1200  1600 | 2000 | 2500 | 3000 1000

 

LH1512,1515, 2015 je ideální řešení pro všechny běžné typy měření. Tyto stroje se používají pro kontrolu kvality, řízení procesů, řízení výroby, při vývoji prototypů a najdou uplatnění i při reverzním inženýrství. Můžeme měřit od malých převodových stupňů až po komponenty používané v leteckém průmyslu.

Najdou uplatnění jak u malých agilních podniků, tak u inovačních podniků střední velikosti nebo u světoznámých konglomerátů nebo prostě tam, kde jsou velmi vysoké požadavky na měření.

LH stroje jsou připraveny na různé typy snímacích sond a skenerů. Od jednoduchých měřicích sond, přes vysoce přesné skenovací sondy až po optické sondy rozličných vlastností. Jsou vhodné pro náročné měřicí úlohy, pro rychlé kontrolní úlohy, při požadavcích na extrémní přesnost, pro skenování jakýchkoliv 2D a 3D křivek a obrysů.

LH série vyniká výborným poměrem cena-výkon. Tyto stroje jsou velmi odolné a univerzální, a tím jsou předurčeny jako vhodná a bezpečná investice do budoucnosti.

Vlastnosti a výhody:

 • možnost nasazení dotykové a skenovací sondy
 • optimální struktura základního materiálu – granitu Impala pro tepelnou stabilitu
 • široká vzduchová ložiska pro lepší stabilitu
 • nejvyšší možná přesnost vedení os založená na lety prověřené technologii vzduchového ložiska
 • ultra silný granitový podstavec ručně lapovaný dle DIN876/0 zajišťující rovnoměrné rozložení tepla
 • integrované vedení osy Y zafrézované přímo do granitového bloku zlepšuje dlouhodobě přesnost SMS a opakovatelnost
 • široká základna křížových saní pro osu Z v kombinaci se vzduchovými ložisky zaručuje maximální tuhost při měření s extrémě dlouhými doteky
 • vodicí dráhy osy X a Y jsou precizně chráněny před poškozením a znečištěním

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
1500 2000 | 2500 | 3000 1200
1500 2000 | 3000 | 4000 1500
2000 3000 | 4000 | 5000 1500
LH Gantry  je vhodný stroj především pro měření rozměrnějších dílců s nároky na vysokou přesnost. LH Gantry má všechny atributy menších portálových strojů, ale byl nakonfigurován tak, aby umožnil kontrolu velkých a těžkých dílců.

Stroj s monolitickým designem, mohutnou základovou deskou a granitovými sloupy nevyžaduje speciální základy. Vzhledem k použitému aktivnímu tlumení vibrací a automatické teplotní kompenzaci je stroj chráněn proti vibracím a teplotním vlivům.

High tech pohony os zajišťují maximální stabilitu i při vysoké dynamice stroje.

Vlastnosti a výhody:

 • možnost nasazení dotykové a skenovací sondy
 • optimální struktura základního materiálu – granitu Impala pro tepelnou stabilitu
 • široká vzduchová ložiska pro lepší stabilitu
 • nejvyšší možná přesnost vedení os založená na lety prověřené technologii vzduchového ložiska
 • ultra silný granitový podstavec ručně lapovaný dle DIN876/0 zajišťující rovnoměrné rozložení tepla
 • k dispozici aktivní vzduchové tlumení proti vibracím a aktivní teplotní kompenzace
 • široká základna křížových saní pro osu Z v kombinaci se vzduchovými ložisky zaručuje maximální tuhost při měření s extrémě dlouhými doteky
 • odměřování os X a Y umístěné ve stejné úrovni zajišťuje stabilní měření
 • vodicí dráhy osy X a Y jsou precizně chráněny před poškozením a znečištěním

Technické parametry:

Měřící rozsah (mm)
X Y Z
2000 3000 | 4000 | 5000 1500
2300 4000 | 5000 | 6000 1500
2300 4000 | 5000 | 6000 1700
2600 4000 | 5000 | 6000 1500
2600 4000 | 5000 | 6000 1700

 

LHF je vhodný, jestliže potřebujete měřit rozměrné a přesné dílce, jako například velká ozubená kola, převodové skříně nebo jiné velice přesné dílce, poptejte stroj LHF. Excelentní design tohoto stroje je podtržen ergonomií pracovního prostoru, který je velmi dobře přístupný.

Stejně jako na strojích typu LH může být tento koncept vybaven přesným otočným stolem pro 4osé měření, a je tedy možno měřit přesné, velké, symetrické dílce do průměru 4000 mm.

Měřicí stroje LHF Gear lze vybavit skenovacími sondami RENISHAW v závislosti na požadavcích buď SP25, SP600 nebo SP80. S těmito skenovacími sondami lze přesně měřit i velmi malé povrchové detaily. Konfigurace doteků může být připravena v zásobníku a kdykoliv být v pohotovosti pro dané měřicí úlohy. Výměna ze zásobníků FCR25, SCR600 nebo z SCP80 probíhá plně automaticky s vysokou reprodukovatelností. Jen tak je možné dosáhnout vysoké produktivity měření při střídajících se typech měřicích úloh.

Pro vysoce přesné měření v souladu s principy měření ozubení lze použít řídicí kontrolér CNC GECO jež byl vyvinut firmou WENZEL. To zaručuje přesné 4osé měření či skenování. Kompenzace naklonění měřeného dílce probíhá v reálném čase.

Vlastnosti a výhody:

 • možnost nasazení dotykové a skenovací sondy
 • dostupnost stroje v třídách přesnosti Standard, Premium a Premium selekt
 • aktivní dynamická teplotní kompenzace k dispozici
 • pro optimální tepelnou stabilitu jako základ stroje použit Impala granit
 • široký průřez keramické osy Z uložen na vzduchových ložiscích pro maximální tuhost při použití dlouhých prodloužení
 • volitelný otočný stůl pro měření ozubených kol a rotačních dílců
 • možnost prodloužení osy Y při budoucím nárůstu rozměrů měřených dílců
 • vlnovcové kryty os X a Y jako ochrana před nečistotami

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
2500 4000 | 5000 | 6000 1700
3000 4000 | 5000 | 6000 2000
3000 5000 | 6000 2500
4000 5000 | 6000 2500
4000 5000 | 6000 2700
5000 5000 | 6000 2500
XOrbit 55 je ideální všude tam, kde jsou vyžadovány základní  měřicí úlohy s důrazem na rychlost a jednoduchost měření. Tento typ stroje může být použit jak pro vstupní kontrolu, tak v průběhu celého výrobního cyklu až po konečnou kontrolu, neboť splňuje všechny hlavní požadavky. Je vhodný jak pro kusovou tak i sériovou výrobu.

XOrbit CNC je celosvětově prodávaný model vycházející z velmi populární série WENZEL LH za velmi zajímavou pořizovací cenou. XOrbit je osazen hlavami, dotykovými a skenovacími sondami od renomované značky RENISHAW.

XOrbit je ideální pro firmy zvažující nákup většího počtu souřadnicových strojů. XOrbit má optimální poměr výkon/cena.

Vlastnosti a výhody:

 • dotykové a skenovací úlohy měření
 • základ souřadnicového měřicího stroje z přírodního granitu pro optimální tepelnou stabilitu
 • široká vzduchová ložiska pro lepší stabilitu
 • ručně lapovaná granitová deska dle DIN 876/0 rovněž zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla
 • vedení osy Y je vyfrézováno do granitové základny, a tím se zvyšuje přesnost a opakovatelnost
 • pojezd osy chráněn před znečištěním krycím vlnovcem

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
500 500 | 700 | 1000 500

 

XOrbit 87, 107 e souřadnicový měřicí stroj pro měření středně velkých obrobků za přijatelnou cenu. WENZEL XOrbit  je ideální všude tam, kde jsou vyžadovány základní  měřicí úlohy s důrazem na rychlost a jednoduchost měření. Tento typ stroje může být použit jak pro vstupní kontrolu tak v průběhu celého výrobního cyklu až po konečnou kontrolu, neboť splňuje všechny hlavní požadavky. Je vhodný jak pro kusovou tak i sériovou výrobu.

XOrbit CNC je celosvětově prodávaný model vycházející z velmi populární série WENZEL LH za velmi zajímavou pořizovací cenou. XOrbit je osazen hlavami, dotykovými a skenovacími sondami od renomované značky RENISHAW.

XOrbit je ideální pro firmy zvažující nákup většího počtu souřadnicových strojů. XOrbit má optimální poměr výkon/cena.

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
800 1000 | 1500 700
1000 1500 | 2000 700

Řada LH s otočným stolem

Maximální  flexibilita pro kontrolu na SMS

Řada LH s rotačním stolem je 4osý stroj, který kombinuje měřící principy pro rotační dílcea flexibilitu souřadnicového měřicího stroje.
Na stroji který je vybaven řídícím kontrolérem WPC2040/4 lze měřit rotačně symetrické díly stejně tak dobře jako prizmatické díly.

Kterýkoliv SMS portálové konstrukce lze nakonfigurovat jako stroj LH s otočným stolem, což zajišťuje, že můžeme poskytnout ten správný stroj pro každého zákazníka.

Základní deska a vedení lineárních os jsou vyrobeny z přírodního granitu což  zajišťuje identické tepelné chování celého měřicího systému.

Pro nejvyšší přesnost jsou ve všech osách použita vzduchová ložiska.

Stroje LH s rotačním stolem jsou vhodné pro zákazníky, kteří vyrábějí rotačně symetrické díly a kteří také obrábějí prizmatické díly, jako jsou například skříně převodovek.

Výhody:

 • Dlouhodobá, mechanická přesnost Žulová struktura |Ručně lapované |Vlastní mechanická přesnost
 • Nízké provozní náklady Vzduchová ložiska s malými mezerami – nízká spotřeba vzduchu | Sondy Renishaw – spolehlivé s levnými náhradními díly | Delší intervaly kalibrace
 • Rychlost, protože čas jsou peníze  Skutečná 4. osa pro nejvyšší rychlost a přesnost | Vysoké rychlosti skenování | Rychlá výměna nástroje
 • Flexibilita, abyste získali řešení, které potřebujete Změřte geometrii hřídele a rotory | Změřte prizmatické díly | Obrovská škála velikostí a konfigurací
 • Spolehlivost, maximální doba provozuschopnosti  Skvěle navržený a postavený SMS | WPC2040 kontrolér – prověřený a ještě spolehlivější než kdy před tím | Průmyslové standardní systémy sond Renishaw – spolehlivost

Výložníkové měřicí stroje

RSplus

Lineární vedení těchto strojů je namontováno na boku základové desky. Valivá hnízda umožňují nejvyšší možnou rychlost  a zároveň přesnost. Design strojů je modulární, a tak dovoluje nabídnout sestavu vyhovující objemu měření.

Kompaktní uspořádání vedení v ose X usnadňuje přístup k měření a taktéž údržbu strojů. Díky této konstrukci lze stroj jednoduše přemístit na jiné pracoviště.

Duplexní modely se dodávají za účelem zvětšení měřicího rozsahu v ose Y. Ramena mohou pracovat samostatně nebo ve společném souřadném systému.

RSPlus lze také ovládat ručně. To umožňuje například označování modelů na výrobu formy a designu. Mobilní ovládací prvky jsou volitelné a jsou k dispozici pro maximální flexibilitu a ergonomii.

Vlastnosti a výhody:

 • dotyková sonda, laserové skenování, optické a frézovací aplikace
 • model standardní a prémiové přesnosti pro odlišné měřicí úlohy
 • precizní zapouzdřená valivá ložiska pro osu X a Z s prodlouženou životností
 • opcionálně možnost pneumatického vyspojkování stroje do manuálního režimu
 • lineární ozubený řemen jako pohon bez vibrací – nízké opotřebení, pohonné řemeny s nulovou vůlí
 • snadná údržba – ložiska pro osu Y uložená v kazetě umožňující rychlou výměnu bez narušení geometrie stroje na rozdíl od konkurenčních strojů, které musejí být odstaveny na generální opravu
 • Y rameno vyrobeno z uhlíkových vláken s nalepenými ocelovými drahami pro snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti a zmenšení tepelné deformace
 • duplexové modely mají překrytí ramen 100 mm
 • opcionálně antivibrační vzduchové vaky pro uložení stroje

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
na přání do 2100 | Duplex do 4000 do 3000

RA

Lineární vedení v ose X zajišťují přesný pohyb. V osách Y a Z jsou použita precizní valivá ložiska. Stroje jsou k dispozici i v duplex modu (RAD) pro zvětšení měřicího prostoru v ose Y.

Extrémně stabilní ochranný ocelový pás osy X prodlužuje životnost jednotlivých částí stroje RA. Ramena mohou pracovat samostatně nebo ve společném souřadném systému. Design strojů je modulární a dovoluje tak přesné rozměrové připasování k dané aplikaci.

Volitelné mobilní ovládací prvky zvyšují flexibilitu a celkovou ergonomii stroje. RA řada se vyznačuje konstrukční jednoduchostí, snadnou údržbou a vysokou odolností. Stroj může být taktéž ovládán manuálně – to najde uplatnění například při označování modelů pro odlitky nebo v oboru designu.

Vlastnosti a výhody:

 • dotyková sonda, laserové skenování, optické a frézovací aplikace
 • model standardní a prémiové přesnosti pro odlišné měřicí úlohy
 • precizní zapouzdřená valivá ložiska pro osu X a Z s prodlouženou životností
 • opcionálně možnost pneumatického vyspojkování stroje do manuálního režimu
 • lineární ozubený řemen jako pohon bez vibrací – nízké opotřebení, pohonné řemeny s nulovou vůlí
 • snadná údržba – ložiska pro osu Y uložená v kazetě umožňující rychlou výměnu bez narušení geometrie stroje na rozdíl od konkurenčních strojů, které musejí být odstaveny na generální opravu
 • duplexové modely mají překrytí ramen 100 mm
 • odměřovací pravítko instalováno na spodní části ramene, a tím je chráněno před nečistotami
 • opcionálně antivibrační vzduchové vaky pro uložení stroje

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
na přání do 2000 | Duplex do 4000 do 3000

 

RAplus

Konstrukce této řady strojů umožňuje jednoduché bezbariérové zakládání měřeného dílce.

RAplus stroje s vysokou dynamikou zajišťují vysokou produktivitu.

Lineární vedení v ose X a Z zajišťují přesný pohyb. V ose Y jsou použita precizní valivá ložiska. Stroje jsou k dispozici i v duplex modu (RADplus) pro zvětšení měřicího prostoru v ose Y. Extrémně stabilní ochranný ocelový pás osy X prodlužuje životnost jednotlivých částí stroje RAplus. Ramena mohou pracovat samostatně nebo ve společném souřadném systému. Design strojů je modulární a dovoluje tak přesné rozměrové připasování k dané aplikaci.

Volitelné mobilní ovládací prvky zvyšují flexibilitu a celkovou ergonomii stroje. RAplus řada se vyznačuje konstrukční jednoduchostí, snadnou údržbou a vysokou odolností. Stroj může být taktéž ovládán manuálně – to najde uplatnění například při označování modelů pro odlitky nebo v oboru designu.

Vlastnosti a výhody:

 • dotyková sonda, laserové skenování, optické a frézovací aplikace
 • model standardní a prémiové přesnosti pro odlišné měřicí úlohy
 • precizní zapouzdřená valivá ložiska pro osu X a Z s prodlouženou životností
 • opcionálně možnost pneumatického vyspojkování stroje do manuálního režimu
 • lineární ozubený řemen jako pohon bez vibrací – nízké opotřebení, pohonné řemeny s nulovou vůlí
 • snadná údržba – ložiska pro osu Y uložená v kazetě umožňující rychlou výměnu bez narušení geometrie stroje na rozdíl od konkurenčních strojů, které musejí být odstaveny na generální opravu
 • duplexové modely mají překrytí ramen 100 mm
 • Y rameno vyrobeno z uhlíkových vláken s nalepenými ocelovými drahami pro snížení hmotnosti, zvýšení tuhosti a zmenšení tepelné deformace
 • odměřovací pravítko instalováno na spodní části ramene, a tím je chráněno před nečistotami
 • opcionálně antivibrační vzduchové vaky pro uložení stroje

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
na přání do 2000 | Duplex do 4000 do 3000
RAX

výložníkové stroje s vysokou přesností a velkým měřicím rozsahem.

RAX patří k nejmodernějším  výložníkovým strojům jak po stránce technické, tak designové. Tento druh vychází z osvědčené R-série a byl vyvinut v úzké spolupráci s jedním z předních světových výrobců automobilů.

RAX může být dodán s dotekovou sondou, skenováním nebo s optickou sondou a je vhodný pro přesné a vysoké dílce. Tento inovativní systém lze snadno použít ve výrobním prostředí.

Standardní verze Rax nabízí velký rozsah měření 3100 mm v ose Z. Y osa má standardní délku 1600 mm v single modu a 3000 u oboustranného provedení. Vzhledem k zrcadlové stavbě stroje  bude ideálně využit rozsah měření v ose X.

V závislosti na použitém systému sondy začíná měřicí rozsah přímo nad základovou deskou v ose. Vedení osy X je integrováno pod úroveň podlahy, a tím zaručuje bezbariérový přístup a zakládání měřeného dílce.

Stroj je přímo stavěný pro měření hotových sestav s vysokou hmotností. Stroj může být vybaven dotykovou sondou, skenováním nebo optickým snímacím systémem.

Volitelné mobilní ovládací prvky jsou k dispozici pro maximální flexibilitu a ergonomii. Stroj je možné doplnit dynamickou teplotní kompenzací nebo aktivním pneumatickým tlumením vibrací.

Vlastnosti a výhody:

 • dotyková sonda, optické kontrolní aplikace
 • integrovaná řídicí a vyhodnocovací jednotka
 • vysoká přesnost pohonné tyče bez opotřebení
 • optimalizace pojezdových drah pro zkrácení času měření
 • opcionálně aktivní vzduchové tlumení vibrací
 • kryt před nečistotami v ose Z
 • pohonná třecí jednotka jako pasivní ochrana při přetížení

Technické parametry:

Měřicí rozsah (mm)
X Y Z
na přání do 2000 | Duplex do 4000 do 4200

 

RUF je ideální doplněk ke strojům RAD a RADplus se spodní instalací třetího měřicího ramene instalovaného pod úrovní podlahy. Je vhodný zejména v případě obtížné dostupnosti měřicího prostoru pod měřeným dílcem. Rameno je k dispozici v CNC nebo manuálním režimu.

Měřicí rozsah RUF závisí na zvoleném stroji RAD nebo RADplus. Ramena mohou pracovat samostatně nebo ve společném souřadném systému. Použití dotekové sondy, laserového skeneru  nebo optické sondy je možné.

Žádost o zaslání brožury – souřadnicové měřící stroje