Wenzel BRT s.r.o.                                                     autorizovaný obchodní zástupce

Služby

Nabízené služby:

 • Prodej měřicích přístrojů
 • Instalace měřicích přístrojů
 • Kalibrace a ověření přesnosti
  Při kalibraci třísouřadnicových měřicích strojů používáme laserový interferometr RENISHAW, granitový úhelník a elektronickou libelu NIVELTRONIC. Pro ověření přesnosti dle normy ISO10360 používáme podle typu měř. stroje koncové měrky nebo ballbar (použité přístroje a pomůcky jsou průběžně kontrolovány a kalibrovány podle odpovídajících národních norem).
 • Školení obsluhy
  Školení obsluhy je možné ve školicím středisku ve Wiesthalu, nedaleko od výrobního závodu firmy WENZEL, ve školicím středisku v Praze nebo přímo na stroji u zákazníka.
 • Záruční a pozáruční servis
  Při poruše stroje garantujeme reakci do 24 hodin od nahlášení závady. Jako prevenci před náhodnými poruchami provádíme preventivní prohlídky.
 • Poradenství, WOSWenzel On-line System je technická pomoc přes internet, kterou lze využít pro rychlý servisní zásah do počítačového systému. Lze velice vhodně využít i v případě poradenství.
 • Modernizace starších strojů
  Nabízíme kompletní přezbrojení starších manuálních strojů značky WENZEL a podle technických možností i stroje jiných značek.
 • Modernizace starších strojů na univerzální řídicí systém Renishaw UCC
  Nabízíme kompletní přezbrojení starších manuálních nebo modernizaci CNC 3D měřicích strojů všech značek (např. Zeiss, Dea, LK, Poli, IMS) na CNC kontroler UCC1, který je podporován téměř všemi měřicími softwary na trhu. Na instalaci kontrolerů UCC jsme autorizováni a proškoleni firmou Renishaw plc.
 • Technická podpora při výběru upínacích přípravků a příslušenství
  Nabízený sortiment: Stavebnice MOBY 1/II, RENISHAW, upínací stavebnice na zakázku
 • Součástí firmy je kalibrační laboratoř 3D KL která je akreditovaná u ČIA
  Provádění zkoušek SMS dle normy ČSN EN ISO 10360-2, -4 a -5