Wenzel BRT s.r.o.                                                     autorizovaný obchodní zástupce

Pro Design studia

RA stroje pro Designová studia

Nejvyšší dynamika a přesnost

V kombinaci se zařízením WENZEL pro Designová studia lze všechny pracovní fáze procesu navrhování provádět pomocí souřadnicových měřicích strojů řady RA- a RSplus. Řady RA a RSplus jsou ideální pro frézování měkkých materiálů, jako je modelářská plastelína nebo tvrdá pěna. Přesné a kompletní modely lze frézovat v měřítku 1:1. Multifunkční souřadnicové měřicí stroje poskytují rozsáhlé oblasti operací. Stroje jsou k dispozici v duplexní konfiguraci a s rozšířeným Y-měřicím rozsahem. Výsledkem je, že souřadnicové měřicí stroje WENZEL lze přizpůsobit individuálním potřebám zákazníka. To poskytuje řešení, která jsou lepší než průmyslový standard. SMS lze používat v režimu CNC nebo ručním. Vyvážený výkon a  bezpečnostní systém umožňují  sdílet pracovní prostor pro manuální práce i za plného provozu v CNC režimu. To umožňuje například rýsování, značení designových modelů nebo finální začišťování. Volitelně je k dispozici CNC verze s pneumatickými pohony, které lze odpojit. Individuální prefabrikace, jako jsou mřížkové otvory, T-drážky, mělké drážky, elektrické vedení atd. na povrchu základní desky řady R, je možné vyrobit bez problémů na přání Zákazníka.

Vlastnosti

 • Konfigurovatelný systém pro řešení individuálních požadavků uživatele a automatizace
 • Vysoký výkon 300 kV nastavuje nové standardy pro rychlost rekonstrukce
 • Velký měřicí objem 700 mm na výšku a 330 mm v průměru Vysoké rozlišení (4000 x 4000 pixelů) pro měření součástí s úzkými tolerancemi a složitými strukturami
 • Pět nezávislých pojezdových os pro vysoké rychlosti a krátké časy měření a testování

Audi Design Building, Workshop 2017, Exponate

____________________________________________________

Frézovací CNC hlava WENZEL SH 3+2

Perfektní výsledky frézování

Složité volné plochy lze frézovat přímo na souřadnicovém měřicím stroji s 2osou frézovací hlavou SH 3+2. Jednoduché přizpůsobení měřicímu stroji a integrovaný ovladač uvnitř frézovací hlavy umožňuje uživatelsky přívětivou obsluhu. Nová CNC frézovací hlava WENZEL SH 3+2 má vynikající opakovatelnost svých rotačních os (0,002 stupně), na konci nástroje (0,01 mm), plynule měnitelný rozsah otáček až do 8 500 otáček za minutu a nastavitelný rozsah otáčení v obou osách v krocích po 0,01 mm. Ovládací software může automaticky zpracovávat více programů za sebou a umožňuje tak bezobslužný provoz. Nová SH 3+2 lze použít s frézami 3, 6, 10 a 16 mm. Sklíčidlo HSK-32 poskytuje vynikající přesnost opakování. Díky zcela novému měnícímu se rozhraní lze optické senzory a dotykové sondy, jako je TP20, namontovat přímo na SH 3+2. Nově navržená přední část je také vybavena blokovacím vzduchovým těsněním zabraňujícím vnikání nečistot a chrání tak před nežádoucím opotřebením  u  vnitřních rotačních dílců frézovací hlavy.

____________________________________________________

WM | Designmaster

Univerzální software pro kompletní proces designového návrhu

Výhody

 • WM | Základní balíček DesignMaster umožňuje Generování B-spline křivek a křivek | Přesouvání, rotace, změna měřítka a zrcadlení objektů | Transformace objektů pomocí matic | Vyrovnání: hrubé/jemné, automatický BestFit , Vyrovnání za standardní geometrií a RPS body| Trojúhelníkové sítě (STL data): hladké, zmenšené, řez , kopírování, rozdělování, odstraňování a slučování | Práce s mračny bodů, s komponenty, okrajovými čarami , Vytváření sekcí na trojúhelníkové síti
 • Komplexní funkce CAD  Otočení orientace povrchu | Práce s Plochami: prodloužení, šití, oříznutí, zaoblení, kopírování, rozdělení, odstranění | Vyjmutí trojúhelníkové sítě a pravidelné geometrie z povrchů, Vyjmutí křivek, vyjmutí křivek z rohů
 • Optické vysokorychlostní skenování  Skenování optickými skenery | Kalibrace pozic | Definice rozsahů skenování
 • Měření a digitalizace – rychlé, přesné, flexibilní
 • Měření geometrických prvků: bod, vektor, kružnice, rovina, koule, válec, křivka | Zpracování geometrických prvků: spojit, průmět, řez, symetrie
 • Ověření – přesně, rychle, jasně  Měření povrchu (cílové/skutečné srovnání) | Měření řezu, Měření tloušťky stěny | Tolerance tvaru profilu | Výpočet obsahu plochy a objemu | Dimenzování
 • Reverzní inženýrství – interaktivní a rychlé  Vytváření sítě povrchů | Vytváření a úpravy uzlů a hran | Vytváření a úpravy povrchů | Náhled povrchu
 • Zápisník – informativní dokumentace   Dokumentace projektu s nadpisy, textem a grafem |  Export a tisk do PDF
 • Generování frézovacího programu Vytváření frézovacích polotovarů krychlí a válců | Z-konstantní dokončování a hrubování | Frézování pěny, Skeletové frézování, Hrubování, Frézování děr, Dokončování, Frézování kontury a meandrů
 • Snadná kalibrace a seřízení  Kalibrace referenčního systému: seřizovací přístroje, kalibrační koule, přednastavené nástroje | Kalibrace nástroje a sondy, 3-2-1-Vyrovnání, Vyrovnání přes 1/3 bodu | Posunutí a otočení orientace
 • Frézování s vysokou průchodností  Frézovací operace | Objemové frézování | Zpracování NC programů: inverze, interpolace, separace, extrakce mračna bodů

____________________________________________________

Příslušenství

Pro více komfortu a lepší výsledky frézování

WENZEL nabízí různé inovativní designové doplňky jako WM | Skener LS 600 Line Scanner, ergonomické ovládací prvky, značkovací nástroje, úhlový adaptér nebo seřizovač nástrojů pro rychlou a snadnou kalibraci – pro zjednodušení pracovního dne uživatelů. Správné doplňky jsou naší třešničkou na dortu.

 • Dotekový tablet  Pro jednoduší  ovládání stroje v manuálním režimu, lze odečítat jednotlivé souřadnice, dotykově nulovat a zadávat hodnoty souřadnic,
 • Úhlový adaptér Pro vertikální uchycení frézovací hlavy, zvětšuje frézovací rozsah stroje a variabilitu použití frézovací hlavy
 • Toolsetter Pro přesné zaměření frézovacího nástroje
 • Stieffelmayerova kostka Pro upnutí rýsovacího nářadí, oceníte jednoduchost upnutí jednotlivých nástrojů při manuální práci na modelu
 • Optické lineární skenery Rychle a v CNC režimu naskenujete potřebné plochy
 • Držák sklíčidla HSK-32 Pro snadnou montáž nástroje

Žádost o zaslání brožury – souřadnicové měřící stroje